Ανακτήστε τις "χαμένες προπονήσεις" λόγω κολλήματος GPS

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες ποδηλατικών GPS οι οποίοι κατά τη διάρκεια κάποιας προπόνησης διαπίστωσαν ότι η συσκευή τους έσβησε χωρίς προφανή λόγο (π.χ. άδεια μπαταρία), και έχει σταματήσει να καταγράφει τα προπονητικά τους δεδομένα. Πριν δούμε πως μπορούμε ν' ανακτήσουμε τη "χαμένη προπόνηση" από το GPS μας (εδώ: Garmin), ας δούμε μερικούς λόγους που μπορεί να ευθύνονται για το πρόβλημα αυτό:

  • Η συσκευή σας μπήκε σε νάρκη λόγω παρατεταμένης στάσης (ελέγξτε τις ρυθμίσεις της!)
  • Δεν υπάρχει εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση λογισμικού, και πιθανώς αυτή που τρέχει η συσκευή σας να έχει κάποια προβλήματα
  • Γέμισε η μνήμη της συσκευής και δεν υπήρχε χώρος για άλλες εγγραφές
  • Άλλη απροσδιόριστη αιτία

Για να μη χαθούν τα προπονητικά δεδομένα από την υπόλοιπη διαδρομή, μπορείτε να ανάψετε πάλι τη συσκευή σας και να ξεκινήσετε μια νέα εγγραφή. Όταν επιστρέψετε σπίτι, συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο, χωρίς  όμως να τη συγχρονίσετε με την online πλατφόρμα όπου κρατάτε τα δεδομένα σας (Connect, Strava κ.α.).

  1. Μόλις η συσκευή εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ως μονάδα αποθήκευσης, μπείτε στο φάκελο Garmin > Activities.
  2. Θα δείτε αρχεία .fit ονομασμένα με το έτος, τον μήνα, την ημέρα και την ώρα έναρξης της εγγραφής. Π.χ. το αρχείο 2016-04-23-13-37-24.fit αφορά την εγγραφή που ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2016, ώρα 13:37:24.
  3. Πριν από την τελευταία σας εγγραφή (υπόλοιπο προπόνησης), θα δείτε άλλο ένα αρχείο με την ίδια ημερομηνία, αλλά νωρίτερη ώρα. Αυτή είναι η πρώτη σας εγγραφή από την ημέρα, έως τη στιγμή που έσβυσε η συσκευή. Τις περισσότερες φορές, το αρχείο αυτό δεν έχει "κλείσει" σωστά και έτσι αγνοείται από το λογισμικό συγχρονισμού της online πλατφόρμας.
  4. Αν γνωρίζετε ότι το χρονικό κενό μεταξύ των δύο εγγραφών είναι μικρό, μπορείτε να ενώσετε τα δύο αρχεία σε ένα, μέσω εφαρμογής*. Έτσι θα έχετε ολόκληρη την προπόνηση της ημέρας σε ένα αρχείο .fit (ούτε γάτα, ούτε ζημιά!).
  5. Αν το χρονικό κενό είναι μεγάλο, καλύτερα να μην ενώσετε τα δύο αρχεία και να τα χειριστείτε ως ξεχωριστές προπονήσεις. Θα έχετε κάποιες απώλειες, αλλά τα δεδομένα που σώσατε θα είναι σωστά.
  6. Στην περίπτωση που το πρώτο αρχείο της ημέρας είναι προβληματικό και η online πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε δε το δέχεται μέσω φόρτωσης αρχείου (file upload), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή* για να το διορθώσετε. Αυτό που συμβαίνει, είναι ότι απουσιάζουν κάποια δεδομένα από το αρχείο που σημαίνουν το κλείσιμο της εγγραφής.

*Μερικές εφαρμογές για επεξεργασία αρχείων GPS: