Περίοδος ξεκούρασης (Recovery phase)

Σταδιακά για πολλούς ποδηλάτες τελειώνει η αγωνιστική περίοδος και ξεκινάει η περίοδος ξεκούρασης (Recovery phase). Η περίοδος ξεκούρασης συνήθως διαρκεί από έξι (6) έως οκτώ (8) εβδομάδες. Η χρονική διάρκεια της ξεκούρασης, ωστόσο, εξαρτάτε από την προπονητική περίοδο που διένυσε ο ποδηλάτης αλλά και το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης.

Σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από άσκηση μειωμένης έντασης και συχνότητας. Στις μέρες μας για παράδειγμα, οι κορυφαίοι ποδηλάτες περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς ποδήλατο και συνήθως συμπληρώνουν κάνοντας διαφορετικά σπορ χαμηλής-μέτριας κάρδιοαναπνευστική δραστηριότητας.

Πρωταρχικός στόχος αυτής της περιόδου είναι ότι δίνει την δυνατότητα στον ποδηλάτη να ανακτήσει τις δυνάμεις του, σωματικές και ψυχικές.

Επίσης, για την περίοδο αυτή συνίσταται:

  • Τραυματισμοί: Να εξετάσουμε και να αποκαταστήσουμε πλήρως προβλήματα όπως τραυματισμούς που σας ενοχλούσαν κατά την διάρκεια της χρονιάς.
  • Εξοπλισμός: Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι ότι αν θέλουμε να ρυθμίσουμε θέση στο ποδήλατο, να αλλάξουμε ποδήλατο και παπούτσια πρέπει να τακτοποιηθούν πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος.
  • Στόχοι: Για τον προπονητή και τον ποδηλάτη, η περίοδος της ξεκούρασης δίνει την δυνατότητα και στους να δύο να αξιολογήσουν την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά και να θέσουν μελλοντικούς στόχους.
  • Άσκηση: Παίρνουμε μέρος σε σωματικές δραστηριότητες με σκοπό την συντήρηση της φυσικής κατάστασης που αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο. Όσον αφορά για την ένταση και τα φορτία των δραστηριοτήτων που συμμετέχετε, πρέπει να είναι μειωμένα σε σημαντικό βαθμό.
  • Σωματική σύσταση: Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ρύθμιση του σωματικού βάρους. Πιθανότητα, αν δεν δείξουμε, να αυξηθεί.
  • Κοινωνικότητα: Τέλος, μην ξεχνάμε τους ανθρώπους γύρω μας. Αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους.

Συμπέρασμα, κάνε ένα διάλλειμα από τη συστηματική έντονη προπόνηση.

Είναι η ευκαιρία να γεμίσουν οι μπαταρίες σου για την επόμενη αγωνιστική χρονιά!