Αρχή Νέας Αγωνιστικής Χρονιάς - Προπαρασκευαστική Περίοδος

Αρχή Νέας Αγωνιστικής Χρονιάς

Όπως είχαμε προαναφέρει σε παλαιότερο άρθρο μας η μεταβατική περίοδος έχει καταλυτική σημασία διότι οι αθλητές ξεκουράζονται ψυχολογικά και σωματικά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής χρονιάς! Η μεταβατική περίοδος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της χρονιάς που πέρασε και της νέας που έρχεται συνήθως με περισσότερες απαιτήσεις! Στην αρχή αυτής της περιόδου γίνεται ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς.

Για το σχεδιασμό του ετήσιου προπονητικού πλάνου θα πρέπει:

  • Να έχει αποφασιστεί η κορύφωση της απόδοσης σε ποια χρονική περίοδο την επιθυμούμε.
  • Αν είναι διπλή ή μονή κορύφωση.
  • Να έχουμε προσδιορίσει τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα.
  • Να κατανεμηθούν στους μεσόκυκλους και μικρόκυκλους.
  • Σε κάθε μεσόκυκλο επιβάλλεται να γνωρίζουμε τι επιδιώκουμε να επιτευχθεί ως προς την απόδοση μας θέτοντας κάποιους προπονητικούς στόχους.

Προπαρασκευαστική Περίοδος

Η νέα χρονιά αρχίζει με την Προπαρασκευαστική περίοδο στην οποία ουσιαστικά οι αθλητές προετοιμάζονται για να μπορέσουν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στην επόμενη φάση της προετοιμασίας, την περίοδο της Βάσης. Στην προπαρασκευαστική περίοδο προετοιμάζεται το σώμα για να δεχτεί το φορτίο της περιόδου που ακολουθεί. Οι προπονήσεις γίνονται σε χαμηλούς ρυθμούς και κύριο μέλημα είναι να δημιουργήσουμε καλή φυσική κατάσταση! Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε και με άλλες δραστηριότητες όπως κολύμπι, τρέξιμο, σκι. Σε αυτή την φάση οι αθλητές μπορούν να διορθώσουν και κάποιες ατέλειες στο πεταλάρισμα και το στυλ τους καθώς οι χαμηλοί ρυθμοί της προπόνησης συνδράμουν σε τέτοιες ενέργειες. Τα κομμάτια δύναμης και χρονομέτρου πραγματοποιούνται για να επανέλθει το κυκλικό πεταλάρισμα και να προετοιμαστούν τένοντες και μυς για την επόμενη περίοδο! Τέλος, παράλληλα -κατά την άποψη μου- θα πρέπει να διεξάγονται και προπονήσεις με βάρη δύο με τρείς φορές.