Impec

  • Quick Spin: BMC Impec

    Quick Spin: BMC Impec

    Η ελβετική BMC επένδυσε σ' έναν καινοτόμο τρόπο κατασκευής carbon πλαισίων και αποτέλεσμα της νέας τεχνολογίας παραγωγής είναι το Impec...