Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ποδηλάτες από την Allianz

Όλοι μας γνωρίζουμε τα οφέλη του ποδηλάτου, τόσο στην υγεία μας, όσο και στο περιβάλλον. Έχουμε, όμως, σκεφτεί ότι κινούμενοι στους δρόμους πλάι σε άλλα οχήματα, πεζούς και ζώα οι κίνδυνοι στους οποίους είμαστε ευάλωτοι είναι πολλοί; Έχουμε σκεφτεί την πιθανότητα πρόκλησης ενός ατυχήματος από εμάς τους ίδιους επειδή κάναμε μια στραβοτιμονιά, είτε από απροσεξία, είτε για να αποφύγουμε μια λακκούβα ή ένα ζώο που πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μας;

Η Allianz, ασφαλιστική εταιρία παγκοσμίου βεληνεκούς, έχει σκύψει επάνω στους ποδηλάτες και τους έχει αγκαλιάσει με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης το οποίο τους καλύπτει για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους από τη χρήση του ποδηλάτου τους.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

  1. Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή θάνατο κατ’ άτομο, (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), μέχρι ποσού €30.000
  2. Ευθύνη για Υλικές Ζημιές που θα υποστούν οι τρίτοι για κάθε ένα ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων από την ίδια αιτία, μέχρι ποσού €15.000
  3. Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές για κάθε ομαδικό ατύχημα, μέχρι ποσού €60.000
  4. Ευθύνη της Εταιρίας προς τρίτους για το σύνολο των Σωματικών Βλαβών, θάνατο και Υλικών Ζημιών που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, μέχρι ποσού €120.000

Και όλα αυτά …με μόλις €21,49/έτος!!!

Υπάρχουν και οικονομικότερα πακέτα κάλυψης από το παραπάνω με €13,67/έτος!!!

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Χατζέλης Μάρκος, τηλ. 2310-236.126, 2310-548.302 / 699-69.69.222