Αντιπροσώπευση MCipollini στην Ελλάδα

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό πως η εταιρεία μας Α.Τσερπέ & ΣΙΑ / ΤoPodilato σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων/ποδηλάτων MCipollini στην Ελλάδα είναι αρμόδια για την κάλυψη εγγυήσεων και πιστοποίηση καλής λειτουργίας τους. Παράλληλα η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μας με γνώμονα την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, εγγυάται τις χαμηλότερες τιμές παγκοσμίως παρά τον αυξημένο ΦΠΑ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εφιστούμε την προσοχή σας σε παράτυπες εισαγωγές για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.