Ανάκληση πεταλιών Look KEO

Η Look Cycle USA ξεκίνησε την εθελοντική ανάκληση των πεταλιών ΚΕΟ πρώτης γενιάς. Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά μόνο τα μοντέλα με άξονα από chromoly που έχουν κατασκευαστεί την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Δεκεμβρίου 2005.

Τα μοντέλα που περιλαμβάνονται στη ανάκληση είναι τα εξής:

  • KEO Classic
  • KEO Sprint
  • KEO Carbon Chromoly / Chromoly Ironman
  • KEO HM Chromoly / Chromoly Ironman

Σύμφωνα με τη Look αν τα πετάλια σας συγκαταλέγονται σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα γίνει δωρεάν αντικατάσταση των αξόνων τους από τον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας.

Περισσότερες πληροφορίες: Look Cycle USA