Ένα κράνος, όλα τα μεγέθη

Μια απλούστατη ιδέα οδηγεί στο κράνος που κάνει σε όλα τα κεφάλια: Ένα μέγεθος για όλους.

Πρόκειται για ένα βραβευμένο σχέδιο στα Australian Design Awards, μια δουλειά του Blake Witherow από το Royal Melbourne Institute of Technology της Αυστραλίας. Η όλη ιδέα αφορά ένα τυπικό κράνος ποδηλάτου που στο πίσω μέρος του χωρίζεται σε δύο τμήματα. Αυτά επιτρέπουν μεταβαλλόμενη διάμετρο στο κράνος, καθώς τα δύο πίσω τμήματα εφαρμόζουν στην επιθυμητή θέση μέσω ενός σταθερού κουμπώματος. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί ένα εύχρηστο κουμπί για την απελευθέρωσή του, ακόμη και με γάντια. Το κράνος αυτό είναι καλά μελετημένο και ως προς την ασφάλειά του. Αφενός το εξωτερικό κέλυφος είναι συμμετρικό για να απλώνει τη δύναμη της κρούσης ομοιόμορφα, αφετέρου η εσωτερική αφρώδης επένδυση υπόσχεται να αντέξει πολλαπλά χτυπήματα.

Δείτε το στη διεύθυνση http://student.designawards.com.au/application_detail.jsp?status=2&applicationID=7531.