Ποδηλάτρεις: Κυκλοφοριακό Χανίων

ΠοδηΛάτρεις: Θέσεις για το κυκλοφοριακό και τη νέα Δημοτική.

7 χρόνια τώρα προσπαθούμε να καταδείξουμε την Ι.Χ. κατάχρηση και να πετάξουμε το μπαλάκι της ευθύνης αλλά και της λύσης, στον καθένα από εμάς.

7 χρόνια λέμε το απλούστατο:'Το κυκλοφοριακό χάος το δημιούργησε ο καθένας από εμάς -  το κυκλοφοριακό χάος θα αμβλυνθεί με την προσφορά του καθενός από εμάς'.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα" & στο forum.