Κυκλοφόρησε το λεύκωμα Βikeart

Η κυκλοφορία του λευκώματος Bikeart (ISBN 978-3-939566-37-3) είναι γεγονός, και σας επισυνάπτουμε ενα μικρό δείγμα των σελίδων του.

Αποτελεί καρπό έρευνας και προσπάθειας με τη συμμετοχή πάνω από 250 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, οργανώσεων και άτυπων ομάδων, που παρουσιάζουν μέσα από την τέχνη και τη δράση τους την αγάπη για το ποδήλατο, την αγάπη τους για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και διεκδίκησης. Murals, Illustrations, Paintings, Tattoos, Sculptures, Industrial Design, Customs, Chopper, Prototypes, Recycle, Festivals κ.α. αποτελούν μερικές μόνο θεματικές αυτού του εγχειρήματος.

  • Περισσότερες πληροφορίες: Bikeart.gr