Έρευνα για τη χρήση ποδηλατικού κράνους

Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ), το οποίο ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST Action TU1101 (http://www.bicycle-helmets.eu/). Το COST Action TU1101 είναι ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, από χώρες της Ευρώπης και της Αυστραλίας, που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση κράνους. Οι κυριότεροι στόχοι της Δράσης, η οποία χρησιμοποιεί τα ακρωνύμια "HOPE" («ΕΛΠΙΔΑ») (Helmet OPtimization in Europe) (Βελτιστοποίηση Κράνους στην Ευρώπη), είναι οι εξής:

  • Να αυξήσει το επιστημονικό ενδιαφέρον ως προς τη χρήση κράνους σε συνάρτηση με την οδηγική ασφάλεια.
  • Να διαδοθεί αυτή η γνώση στους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων, των νομοθετών, των κατασκευαστών και της επιστημονικής κοινότητας.
  • Να εγείρει τη διεθνή συνεργασία στον χώρο της ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου και κράνους.

Προσκαλούμε όλους τους ποδηλάτες -ανεξαρτήτως επιπέδου- να επισκεφθούν τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο και ν' απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις: http://survey.qut.edu.au/f/181753/95b8/