Προσπαθούμε να διατηρούμε το ημερολόγιο του iCycling όσο πιο πλήρες και ενημερωμένο γίνεται, καταχωρώντας σε αυτό κάθε ποδηλατική διοργάνωση (αγωνιστική ή μη). Επίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε κάθε διοργανωτή να επικοινωνήσει με τον τρόπο αυτό τη διοργάνωση του στο ελληνικό ποδηλατικό κοινό. Για να γίνει η δουλειά μας ευκολότερη όμως, ζητούμε από τους διοργανωτές που επικοινωνούν μαζί μας, να τηρούν τα κάτωθι:

  1. Η προκήρυξη να είναι σε μορφή word (αρχείο .doc ή .docx), καθώς συχνά τα PDF δεν προσφέρονται για αντιγραφή-επικόλληση των περιεχομένων τους.
  2. Το κείμενο να έχει τονισμό, σημεία στίξης και στο βαθμό που είναι εφικτό, σωστή ορθογραφία. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα μας, ας τα γράφουμε σωστά.
  3. Οι χάρτες και τα υψομετρικά διαγράμματα που συνοδεύουν την προκήρυξη να αποτελούν χωριστά αρχεία και όχι να ενσωματώνονται στο κείμενο διότι η εξαγωγή τους από εκεί απαιτεί περισσότερο χρόνο και δε δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα.
  4. Αν έχετε αναρτήσει την προκήρυξη στο site σας ή παρέχετε μέσω αυτού περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, στείλτε μας το σχετικό link.